województwo: świętokrzyskie
powiat: sandomierski
gmina: SANDOMIERZ
kod i poczta: 27-600 Sandomierz
produkcja roślinna: zboża, oleiste, warzywa, sadownicze, inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Uprawy sterowane (owoce, warzywa)

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
Jarosław Nowak
Starszy specjalista ds. technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa
jaroslaw.nowak@sodr.pl

789 238 154

Data wpisu 5.04.2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu 
jest szkołą z ponad 90 – letnią tradycją, kontynuatorką szkoły rolniczej  utworzonej na mocy decyzji wojewody kieleckiego z 1921 roku .
Obecnie organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży w zawodach:

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
ogrodnik
technik architektury krajobrazu
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ogrodnik
technik rolnik
technik weterynarii

Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne dla dorosłych umożliwiające uzyskanie następujących kwalifikacji:
RL.05 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest jedną z najstarszych szkół typu zawodowego w regionie.

Powierzchnia gospodarstwa szkolnego objęta trwałym zarządem wynosi 77,8 ha. W tym

  • grunty orne 68,48 ha.
  • łąki i pastwiska 3,19 ha.
  • sady: jabłonie 5,8 ha oraz wiśnie 1ha.

W gospodarstwie szkolnym prowadzone są uprawy:

  • rzepak ozimy
  • pszenica ozima
  • jęczmień jary
  • warzywa

Gospodarstwo ma w pełni wyposażony park maszynowy, prowadzi produkcję rolniczą i ogrodniczą co umożliwia realizację  praktycznej  nauki  zawodu.