województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: ostródzki
gmina: Małdyty
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: owce, pozostałe przeżuwacze
inne rodzaje aktywności: Inne
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 21.11.2023

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie powstał we wrześniu 2009 roku. Szkoła ma jednak dłuższe tradycje kształcenia rolniczego, które sięgają 1946 roku. Wtedy to otwarto Gimnazjum i Liceum Rolniczo-Hodowlane w Dobrocinie. Od stycznia 2008 roku organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Szkoła dysponuje gruntami rolnymi 60 ha, na których uprawiane są głównie zboża.
 • Szkoła posiada bogaty park maszynowy, który służy zarówno w celach dydaktycznych jak
  i uprawowych.
 • Na swoim terenie posiada także mini zagrodę edukacyjną, w której utrzymywane są owce, kozy, lama oraz daniele.
 • Szkoła prezentuje swoją ofertę edukacyjną i szkoleniową na wystawach i targach rolniczych.
 • Ściśle współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
  w Olsztynie, uczestnicząc w seminariach , konferencjach oraz projektach realizowanych
  w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Oferta kształcenia

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie młodzież kształci się w następujących typach szkół i zawodach:

 • TECHNIK WETERYNARII
 • TECHNIK  ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK AGROBIZNESU

W ramach Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej realizowany jest kierunek: MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Ponadto w szkole prowadzone są kursy kwalifikacyjne w zawodach mechanicznych, rolniczych i gastronomicznych.