województwo: śląskie
powiat: tarnogórski
gmina: Świerklaniec
kod i poczta: 42-620 Nakło Śląskie
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 27.12.2023

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim znajduje się w województwie śląskim w powiecie tarnogórskim. Szkoła prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 72 ha, w którym uprawiane są rośliny zbożowe, strączkowe oraz trwałe użytki zielone. Uczniowie kierunku- Technik Rolnik – pobierają i badają glebę, na podstawie badań wykonują mapy zasobności i zmienności glebowej, które umożliwiają dokładne zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych w zależności od rodzaju upraw. Gospodarstwo szkolne na chwilę obecną jest prowadzone w sposób konwencjonalny. Prowadzona jest wyłącznie produkcja roślinna.

Szkoła posiada bogaty park maszynowy, który służy zarówno do w celów dydaktycznych jak i uprawowych. O maszyny dbają uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy, którzy diagnozują usterki, dokonują napraw i konserwacji pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie stanowiącym bazę dydaktyczną szkoły.

W październiku 2023 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanych warsztatów szkolnych – hali mechanizacji rolnictwa. Dzięki nowym warsztatom uczniowie będą mogli korzystać z najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym m.in. laptopów, symulatorów czy GPSów, ekranów i tablic multimedialnych, aby móc uczyć się i doskonalić zabiegi agrotechniczne wspomagane komputerowo.

W związku z powyższym wiodącymi kierunkami gospodarstwa są tematy związane z rolnictwem precyzyjnym, zastosowaniem nowych technologii oraz produkcją roślinną.

Ponadto szkoła jest trwałym elementem struktury lokalnej społeczności. Jej historia splata się z historią mieszkańców, gdyż zlokalizowana jest na terenie parku w Nakle Śląskim w niedalekiej odległości Pałacu Donnersmarcków. Poza funkcją  edukacyjną, stara się również w inny sposób włączać w życie społeczeństwa, w którym funkcjonuje, również po to, aby mieszkańcy mieli okazję poznać rodzimą faunę i florę. Wszystko to jest możliwe dzięki posiadanej bazie dydaktycznej, która została wykorzystana do prowadzenia ścieżki edukacyjnej pt; „Bioróżnorodność” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Prowadzone działania przyczyniają się również do podniesienia świadomości lokalnej społeczności w zakresie ekologicznej uprawy roślin i zdrowej żywności, a także kultywowania tradycji regionu. Dodatkowo szkoła organizuje również „Konferencje Hodowlano – Weterynaryjne”, których odbiorcami są uczniowie szkół rolniczych, a zaproszeni wykładowcy z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz zaproszeni prelegenci poruszają tematy wiązane z chowem i hodowlą zwierząt.

Warto podkreślić, że tradycje kształcenia rolniczego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim sięgają 1945 roku. Wtedy to otwarto 3-letnie Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Nakle Śląskim.

Od stycznia 2008 roku organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ofercie edukacyjnej placówki znajdują się kierunki:

– Technik Rolnik;

– Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;

– Technik Architektury Krajobrazu;

– Technik Hodowca Koni;

– Technik Weterynarii;

– Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych;

– Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych;

– Kucharz.

Zapraszamy do odwiedzenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim oraz prowadzonego przez placówkę gospodarstwa rolnego.