województwo: mazowieckie
powiat: sierpecki
gmina: Sierpc
kod i poczta: 09-200 Sierpc
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: owce
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 4.07.2022

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu leży 3 km od Sierpca w malowniczej dolinie Skrwy Prawej. To placówka z bardzo długą tradycją kształcenia w zawodach z branży rolniczej.


W gospodarstwie ZSCKR w Studzieńcu występują gleby klasy bonitacyjnej od IVa do VI.
Główne gatunki uprawiane w gospodarstwie to:

*Pszenżyto ozime – 9,5 ha

*Słonecznik oleisty – 6,18 ha

*Łubin wąskolistny – 2,53 ha

*Kukurydza na nasiona – 15,8 ha

*Burak cukrowy  – 12,48 ha

*Użytki zielone – 3,41 ha

 

W gospodarstwie założone są doświadczenia z pszenicą perską oraz pszenicą okrągłoziarnową, doświadczenie z 20 odmianami kukurydzy oraz 4 odmianami słonecznika oleistego. Prowadzone jest również doświadczenie w pszenżycie ozimym w kierunku zwalczania chorób grzybowych. W kierunku zwalczania szkodników założono doświadczenie na plantacji buraka cukrowego.

 

Szkoła współpracuje z wieloma firmami związanymi z branżą rolniczą.

W gospodarstwie ZSCKR w Studzieńcu organizowane są pokazy polowe w ramach zajęć praktycznych oraz w ramach wystawy rolniczej „Sierpeckie Dni Rolnika”.