województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: mogileński
gmina: Mogilno
kod i poczta: 88-330 Gębice
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, miododajne
produkcja zwierzęca: konie
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 19.05.2023

Zespół Szkół
CKR w Bielicach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie.

Przy szkole znajdują się poletka pokazowe różnych gatunków roślin, zbóż, buraków cukrowych a przede wszystkim ziemniaków na których corocznie zakładane są demonstracje upowszechnieniowe. W 2022 roku odbyło się tam spotkanie branżowe w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w oparciu o Kujawsko-Pomorską Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych”.