Partnerzy Konsorcjum

CDR Brwinów

Nauka

Instytut Uprawy i Nawożenia PIB w Puławach
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Instytut Hodowli I aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
Państwowy Instytut Weterynarii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy