GOSPODARSTWO NALEŻĄCE DO KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH LAUREATEM XXX EDYCJI KONKURSU ROLNIK- FARMER ROKU

4 marca 2024

Dnia 02.lutego 2024 roku w Warszawie w hotelu Marriott odbyła się uroczysta Gala Finałowa XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku. W tym wspaniałym wydarzeniu udział wzięli finaliści konkursu ROLNIK- FARMER ROKU.

Pierwsza edycja tego konkursu o charakterze regionalnym miała miejsce w lutym 1995 roku, kiedy to podczas targów rolniczych rozstrzygnięto regionalny konkurs na najlepszego rolnika nadając mu tytuł Rolnika- Farmera Roku. Działania te były podjęte z inicjatywy Międzynarodowych Targów Pomorza i Kujaw oraz Ilustrowanego Kuriera Polskiego.

Natomiast kolejna edycja konkursu była już edycją krajową, do której zgłoszeń rolników dokonywały gminy i Oddziały Terenowe Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od rozpoczęcia krajowej edycji konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz Prezesa AWRSP (obecnie Agencji Nieruchomości Rolnych), a później również pod patronatem Rektora Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego) im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Zgłoszenia rolników do konkursu mogą pochodzić od Jednostek Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również z  Oddziałów Terenowych AWRSP/ANR/KOWR, Izb Rolniczych czy też Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz członków Stowarzyszenia ROLNIK-FARMER ROKU, a od 2021r również od Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Ponadto Stowarzyszenie „ Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU” jest głównym organizatorem konkursu.

W konkursie można wyróżnić wiele kategorii m.in.:  gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca, produkty regionalne i tradycyjne, sadownictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca- bydło mleczne, kategoria: gospodarstwa o działalności wielokierunkowej, produkcja zwierzęca- konie, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, produkcja zwierzęca- trzoda chlewna.

W kategorii: gospodarstwa o działalności wielokierunkowej laureatami XXX edycji konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU” zostali Państwo Renata i Marcin Sikorowie, prowadzący gospodarstwo znajdujące się na terenie powiatu cieszyńskiego w miejscowości Goleszów.

Gospodarstwo Państwa Sikorów zostało zgłoszone do konkursu przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie- wybrane przez Panią Kierownik PZDR w Cieszynie p. Elżbietę Borejzę-  jest jednym z gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

W gospodarstwie na powierzchni 120 ha prowadzona jest produkcja roślinna z nastawieniem na zapewnienie bazy paszowej dla utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt (bydło mleczne, trzoda chlewna). Oprócz tego Państwo Sikora prowadzą przetwórstwo wyrobów mięsnych, a prowadzone gospodarstwo oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Laureaci prestiżowego konkursu otrzymali statuetki w postaci „złotego jabłka”-   grawertony  potwierdzające tytuł Rolnik Farmer Roku oraz pamiątkowe grawertony od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło:

https://farmer-roku.pl/gala-xxx-edycji-konkursu/

https://goleszow.pl/aktualnosci/renata-i-marcin-sikora-laureatami-xxx-ogolnopolskiego-konkursu-rolnik-farmer-roku1

Zdjęcie statuetek pochodzi ze strony: https://agencja-informacyjna.com/farmer-roku-konkurs/

Pozostałe zdjęcia pochodzą z zasobów Państwa Sikorów.