Szukaj

Rejestrowanie gospodarstw w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

17 września 2021
  Na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w lipcu b.r. pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego tworzona jest Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. Od 17 września 2021 r. Wojewódzcy Koordynatorzy (jedna osoba w każdym z 16 […] [+]

Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – sondaż

14 września 2021
Tuż przed rozpoczęciem rejestrowania gospodarstw do Krajowej Sieci Gospodarstw Ekologicznych przeprowadzony został, z udziałem doradców z poszczególnych województw, sondaż wśród posiadaczy gospodarstw, które potencjalnie mogą zostać włączone do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w najbliższych latach. Zebrane zostały informacje od rolników […] [+]

Zaproszenie do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

7 września 2021
Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy gospodarstwami demonstracyjnymi a innymi podmiotami, zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W celu utworzenia Krajowej Sieci i zapewnienia jej funkcjonowania w lipcu b.r. zawiązane zostało Konsorcjum, w skład […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl