„Zakładanie i prowadzenie plantacji winorośli” – relacja z konferencji w gospodarstwie demonstracyjnym

7 czerwca 2024

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie należącym do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych zorganizował konferencję pn: „Zakładanie i prowadzenie plantacji winorośli i produkcja wina – szansą na rozwój gospodarstw w województwie małopolskim”. Przedsięwzięcie to miało miejsce w Garlicy Murowanej na terenie Stacji Doświadczalnej UR, w dniu 22.05.2024 roku. Konferencja została zorganizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 – Schemat II. Celem wydarzenia był transfer wiedzy i doradztwo, w zakresie zakładania i prowadzenia winnicy oraz identyfikacja potrzeb i zaistniałych problemów w tym obszarze.
W ramach spotkania poruszano szereg najbardziej aktualnych zagadnień agrotechnicznych dotyczących winorośli, a także produkcji wina na poziomie krajowym i międzynarodowym. Pierwsza część wykładów dotyczyła perspektyw uprawy winorośli na terenie województwa małopolskiego oraz kryteriów doboru odmian winorośli i charakterystyki wywodzących się od nich win. W drugiej części konferencji przybyli goście uczestniczyli w praktycznych warsztatach, które obejmowały ocenę stanowiska pod uprawę winorośli, a także prowadzenia winnicy młodej i starszej z uwzględnieniem zabiegów pielęgnacyjnych, które poprowadzili nauczyciele akademicy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.