świętokrzyskie

Szukaj

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi

9 grudnia 2021
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi, pow. jędrzejowski, została zorganizowana w 1955 oku przy tamtejszym PGR i do 1957 roku działała jako jednostka budżetowa. Stacja prowadzi doświadczenia z roślinami rolniczymi na rędzinie o podłożu marglowym, należącej do III klasy bonitacyjnej. […] [+]

Gospodarstwo rolne MARCIN SALTARSKI

9 grudnia 2021
Gospodarstwo rolne Marcina Saltarskiego położone jest w miejscowości Leszcze w gminie Pińczów, w bezpośrednim sąsiedztwie doliny rzeki Nidy. Pan Marcin gospodaruje na 22 hektarach użytków rolnych, z czego 5 hektarów stanowią trwałe użytki zielone. W produkcji roślinnej dominują uprawy warzywnicze. […] [+]

Pole doświadczalne Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

9 grudnia 2021
Pole doświadczalne Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Pole doświadczalne ŚODR jest położone w Modliszewicach i oddalone około 200 m do siedziby Ośrodka, przy trasie nr 746. Zajmuje łącznie powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl