Relacja z konferencji Wymiana wiedzy i innowacji w sieci gospodarstw demonstracyjnych

Data wydarzenia:

W dniach 7-8 grudnia 2023r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję pn. Wymiana wiedzy i innowacji w sieci gospodarstw demonstracyjnych. Miejscem tego wydarzenia był Hotel Holiday Park w Warszawie. Konferencja zrealizowana została w ramach operacji własnej wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego, a także rolnicy prowadzący gospodarstwa demonstracyjne.

Konferencję otworzył dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Ireneusz Drozdowski, podkreślając w swoim wystąpieniu (Sieć gospodarstw demonstracyjnych jako jeden z priorytetowych kierunków działalności doradczej), że we wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku, w ramach budowania sytemu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie innowacji poprzez ścisłą współpracę nauki, doradztwa i rolników. Obok mediów, filmów, szkoleń, Internetu, jedną z metod transferu wiedzy i innowacji są demonstracje.

Przedstawiciel Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Pani Daria Mularczyk-Mędza omówiła rolę Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w KSOW+, w tym cele SGD, oraz podała miejsca, gdzie można znaleźć informacje o sieciach tematycznych KSOW+.

Zaakcentowała, że Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych (SGD) to tematyczna sieć KSOW+, której zadaniem jest usprawnienie transferu wiedzy pomiędzy praktyką rolniczą a światem nauki. Jej celem jest również ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie gospodarstwa rolnego i prowadzonej w nim produkcji rolniczej.

Z kolei Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy, Pani Naczelnik Ewa Grodzka, zaprezentowała zapisy z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, pokazujące możliwości wsparcia gospodarstw demonstracyjnych i działań demonstracyjnych. Wsparcie będzie możliwe w ramach interwencji 14.4 Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych oraz poprzez sieć tematyczną dotyczącą gospodarstw demonstracyjnych w ramach KSOW+.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele świata nauki.

I tak, temat Rola gospodarstw demonstracyjnych w działaniach instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych przedstawił prof. Andrzej Oleksy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej. Starał się odpowiedzieć na pytanie jak uczelnia postrzega możliwość wykorzystania swoich i innych gospodarstw w roli gospodarstw demonstracyjnych?

Przedstawiciel Instytutu Zootechniki w Krakowie, kierownik Zakładu Hodowli Bydła, prof. Piotr Wójcik w ramach tematu Rola gospodarstw demonstracyjnych w działaniach instytutów naukowych i uczelni starał się pokazać wsparcie Instytutu Zootechniki PIB oraz zakładów doświadczalnych IZ w transferze wiedzy oraz tworzeniu gospodarstw demonstracyjnych na terenie kraju.

Pan Stanisław Kosmowski – dyrektor Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie przedstawił prezentację: Gospodarstwo szkolne w roli gospodarstwa demonstracyjnego na przykładzie Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie wykazał, że szkolne gospodarstwo jak najbardziej jest w stanie sprostać tej roli.

Nowatorskie metody pracy i technologie w gospodarstwach demonstracyjnych:

Kolejna wypowiedź dotyczyła możliwości działań marketingowych i umiejętności autoprezentacji w gospodarstwach demonstracyjnych, o czym opowiedział dr inż. Rodian Pawłowski koordynator KSGD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Pan Paweł Barczak – rolnik z Wybranowa woj. kujawsko-pomorskim, zajmujący się m.in. produkcją kwalifikowanego materiału siewnego rozwinął temat Oszczędnej gospodarki wodą w gospodarstwie na przykładzie nowatorskich rozwiązań melioracji stosowanych we własnym gospodarstwie.

Pan Bartłomiej Piskorski – rolnik z Kołodziejewa w woj. kujawsko-pomorskim pokazał, jak stosując właściwe, nowoczesne maszyny można znacząco ograniczyć zachwaszczenie
w uprawach ekologicznych.

Następnym punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem gości i uczestników konferencji. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele: MRiRW, KSOW+, doradztwa, instytutów naukowych, szkół i uczelni.

Na Gości czekało jeszcze 17 posterów tematycznych z 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła premiera filmu o gospodarstwach demonstracyjnych.

Przegląd gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

W drugim dniu wydarzenia, uczestników czekał Przegląd gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, w którym, Wojewódzcy Koordynatorzy KSGD oraz przedstawiciele rolników z 16 województw zaprezentowali swoje osiągnięcia. Widoczne było duże zróżnicowanie i atrakcyjność oferty prezentowanych gospodarstw – zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych należących do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Podczas przeglądu przedstawiono szereg innowacyjnych rozwiązań oraz pokazano wiele dobrych przykładów w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych.

Zaprezentowali się:

 1. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Wojciech Karkulowski, oraz rolnik Pan Michał Sznajder
 2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Agnieszka Urbańska oraz rolnik Pan Jarosław Tarnicki
 3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Anna Szymanek oraz przedstawiciele rolników – Państwo Robert Kuryluk i Monika Styczek-Kuryluk
 4. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Tomasz Sakowicz
 5. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Katarzyna Bryk oraz przedstawiciel Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie Pan Ireneusz Sadowski
 6. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Marta Rymarczyk oraz rolnik Pan Kamil Ćwik
 7. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Agnieszka Janiec oraz rolnik Pan Tomasz Rasiński
 8. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Krzysztof Wróbel oraz rolnik Pan Stefan Wacław
 9. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Dariusz Kamiński oraz kierownik Pola Doświadczalnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Michał Pakla
 10. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Łukasz Mioduszewski oraz Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie Pan Arkadiusz Kalinowski
 11. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Jarosław Cichocki oraz rolnik Pan Mieczysław Grulkowski
 12. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Agnieszka Kurcius oraz rolniczka Pani Barbara Sordyl-Lipnicka
 13. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Jarosław Nowak oraz rolnik Pan Marcin Saltarski
 14. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Rodian Pawłowski oraz rolniczka Pani Katarzyna Maziec
 15. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego– Koordynator Pan Michał Głombicki oraz rolnik Pan Arkadiusz Kubacki
 16. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pani Małgorzata Jędrzejek oraz rolniczka Pani Iwona Kiryczyńska.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonała Pani Bożena Krześniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Koordynator Krajowy Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.