Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – sondaż

14 września 2021

Tuż przed rozpoczęciem rejestrowania gospodarstw do Krajowej Sieci Gospodarstw Ekologicznych przeprowadzony został, z udziałem doradców z poszczególnych województw, sondaż wśród posiadaczy gospodarstw, które potencjalnie mogą zostać włączone do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w najbliższych latach. Zebrane zostały informacje od rolników indywidualnych z poszczególnych województw, a także z uczelni i szkół rolniczych oraz instytutów badawczych dysponujących gospodarstwami.
Z zebranych informacji wynika, że dysponenci gospodarstw, które potencjalnie mogą być włączone do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w większości przypadków zainteresowani są niezwłocznym przystąpieniem – jeszcze w 2021 r. lub w 2022 r. Wstępnie przewiduje się, że w 2023 r. możemy mieć w kraju około 600 gospodarstw demonstracyjnych.
Zauważalne też jest, iż perspektywa dostępu do finansowego wsparcia gospodarstw demonstracyjnych w ramach WPR stanowi dużą zachętę, w komentarzach pojawiły się już szczegółowe plany zakupów w ramach tych funduszy. Były też sugestie co do możliwości wykorzystania tych środków – oto najciekawsze z nich:

  • Dofinansowanie powinno obejmować również możliwość organizowania szkoleń i demonstracji przeprowadzanych przez osoby należące do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w swoich gospodarstwach oraz poszerzanie wiedzy w ramach samorozwoju zawodowego.
  • Wsparcie w ramach kształcenia właścicieli gospodarstw w zakresie kompetencji miękkich

W propozycjach szkól, co do wykorzystania wsparcia z WPR znalazło się np.:

  • Poletka pokazowe.
  • Nowe technologie upraw ogrodniczych takich jak: doświetlanie roślin, hydroponika, porównanie uprawy odmian roślin, pokazy, prelekcje.
  • Środki na inwestycje budowlane.

W perspektywie widać szansę na rozpropagowanie idei i warunków przynależności do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, co zweryfikuje tak zasadność składanych obecnie deklaracji, jak też zasadność obaw niektórych rolników. Liczba gospodarstw w przyszłości powinna ustabilizować się na poziomie z 2023 r., gdyż niektóre gospodarstwa po 3-letniej aktywności mogą odejść z Sieci, inne pojawią się jako nowe.
Centrum Doradztwa Rolniczego, dokładając starań, aby funkcjonowanie Sieci było satysfakcjonujące zarówno dla rolników, których gospodarstwa będą należeć do Sieci, ich doradców, jak też klientów – adresatów pokazów i demonstracji tam organizowanych, przygotowuje pakiet propozycji wspierających te wszystkie ogniwa.
Aktualny stan przygotowania Krajowej Sieci pozwala na włączanie pierwszych gospodarstw jeszcze we wrześniu b.r.