WYKAZ GOSPODARSTW ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH

Lp. Gospodarstwo Gmina
1

Gospodarstwo rolne – Aneta i Adam Umińscy

Rodzinne gospodarstwo Państwa Umińskich zlokalizowane jest w powiecie płockim. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 250 ha, z czego 96 ha to grunty własne, pozostałe stanowią dzierżawę. W gospodarstwie dominują gleby klasy bonitacyjnej IVa i IVb. Grunty orne zajmują powierzchnię około 230 […]
Bielsk
2

Dolina Miodu

„Dolina Miodu” to rodzinne gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji certyfikowanego miodu kaszubskiego oraz innych produktów pszczelich (w sprzedaży bezpośredniej).  Powierzchnia gospodarstwa to 4,24 ha.  Teren „Doliny Miodu” zajmują łąki kwietne, które są pożytkiem dla pszczół, innych owadów i zwierząt […]
Przywidz
3

Pole doświadczalne Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale od 1974 roku posiada pole doświadczalne o łącznej powierzchni 18,83ha. Grunty orne zajmujące 17,94 ha położone są na glebach klasy I, II i III a – zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego. Analizy chemiczne gleby […]
Rzeszów
4

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie

Ksawerów
5

IUNG PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola

Zakład w Błoniu-Topoli jest jedną z najstarszych jednostek doświadczalnych w Polsce. Położony jest w gminie Łęczyca (woj. łódzkie), pomiędzy miejscowościami Błonie i Topola Królewska. Grunty zakładu znajdują się na pograniczu Kotliny Kolskiej, Równiny Kutnowskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej. Od strony południowej […]
Łęczyca
6

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

W posiadaniu Szkoły jest 70 ha gospodarstwo, w którym uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne. Szkoła również zapewnia przyszłym rolnikom naukę obsługi urzadzeń i maszyn rolniczych. Na polu dominują uprawy rolnicze tj.: zboża, rośliny miododajne, bobowate i okopowe
Sędziejowice-Kolonia 10
7

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Macieja Rataja w MIECZYSŁAWOWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Cieszymy się ponad 110 letnią tradycją.  Szkoła prowadzi swoją działalność na obszarze 20,29 ha, z czego ponad 10 ha to grunty orne. […]
Krzyżanów
8

Gospodarstwo Rolne Hereford Warmia – FUTURA XXI SP. Z O. O.

Hodowla zlokalizowana jest w niezwykle atrakcyjnym ekologicznie zakątku Warmii, objętym programem NATURA 2000. Kilkusethektarowe pastwiska bogate w roślinność i zasoby kryształowo czystej wody zapewniają doskonałe warunki do zdrowego wzrostu bydła mięsnego rasy Hereford. Gospodarstwo posiada Certyfikat EKO. Pastwiska i łąki […]
Miłakowo
9

Krystian Szyler

Produkcja roślinna i zwierzęca. Produkcja roślinna prowadzona na  powierzchni 110 ha. Uprawiane są rośliny z przeznaczeniem na paszę dla świń oraz ziemniaki przemysłowe, kukurydza na ziarno i rośliny strączkowe. Głównym profilem produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. […]
Połajewo
10

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych w Tyczynie

Gospodarstwo szkółkarskie Renaty i Janusza Dziaków w Tyczynie to jedna z największych szkółek drzew i krzewów w południowo-wschodniej Polsce. Założona w 1999 roku, po ponad 20 latach działalności powierzchnia gospodarstwa osiągnęła 20 hektarów, z czego 16 hektarów zajmuje materiał szkółkarski, […]
Tyczyn

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl