WYKAZ GOSPODARSTW ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH

Lp. Gospodarstwo Gmina
1

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

Gospodarstwo działa przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim. Szkoła, przygotowując do zawodu, wykorzystuje posiadaną bazę dydaktyczną. Uległa ona w ciągu ostatnich lat znaczącej rozbudowie i modernizacji. Było to spowodowane koniecznością dostosowania jej do […]
Sokołów Podlaski
2

Pola doświadczalne i Pasieka Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Poletka doświadczalne Na polach PODR w Lubaniu można zapoznać się z licznymi odmianami roślin uprawnych: zbóż, jarych mieszanek zbożowych, ziemniaka, bobowatych, gryki i roślin poplonowych, które są częścią krajowej sieci Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Prowadzone doświadczenia mają na celu pokazanie, jak […]
Nowa Karczma
3

GOSPODARSTWO ROLNE SZKOTOWO – AGNIESZKA TOŁŁOCZKO

Gospodarstwo rolne Agnieszka Tołłoczko prowadzi gospodarstwo rolne, przetwórcze o powierzchni 1000 ha, które znajduje się w gminie Kozłowo powiat Nidzica. Jest to gospodarstwo o profilu roślinnym, a jego główny kierunek to uprawa ziemniaka wysokiej jakości ( sadzeniak, jadalny, skrobiowy) uprawia […]
Kozłowo
4

Gospodarstwo Rolne Wojciech Krasnodębski

Gospodarstwo  położone jest w województwie mazowieckim w powiecie sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka, niedaleko rzeki Bug. Specjalizuje się w produkcji roślinnej, gdzie obecnie uprawia się kukurydzę na ziarno, rzepak ozimy i pszenicę. Ogólna powierzchnia gospodarstwa wynosi 250 ha. Rolnicy w […]
Jabłonna Lacka
5

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „OIKOS” Marcin Wójcik

Gospodarstwo pana Marcina Wójcika położone jest w Beskidzie Niskim. Jest to gospodarstwo ekologiczne zajmujące się hodowlą bydła mięsnego rasy limousine. Obecnie utrzymuje około 30 matek w stadzie podstawowym. Powierzchnia gospodarstw to ok. 96 ha, z czego 82 ha to użytki […]
Sękowa
6

Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice

Od ponad 150 lat Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice zajmuje się szeroko pojętą działalnością doświadczalną w zakresie hodowli roślin. Głównym filarem jest produkcja kwalifikowanego materiału siewnego oraz prowadzenie tak zwanej hodowli zachowawczej.  Ogólna powierzchnia Zakładu wynosi 525 ha, w tym 400 ha […]
Kłaj
7

Małopolska Hodowla Roślin – Stacja Hodowli Roślin Polanowice

Powodzenie każdej uprawy na otwartym polu to przede wszystkim wykorzystanie rodzimych odmian. Są one lepiej od licznych zagranicznych przystosowane do warunków naszego kraju. Miernikiem skuteczności hodowlanej w zakresie nasiennictwa jest coroczna rejestracja nowych odmian. Postęp hodowlany rozumiany jest przez wprowadzenie […]
Słomniki
8

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach powstała w 1952 w Ściborzycach i w 1956 r przeniesiona została do Węgrzc. Położona jest na północ od Krakowa w gminie Zielonki, na wysokości 285 m n.p.m. Średnia roczna temperatura wynosi 7,90 C, średnia […]
Zielonki
9

Gospodarstwo rolne Michał Gadziński

Gospodarstwo rolne Pana Michała Gadzińskiego położone jest w powiecie opolskim, na ternie gminy Dąbrowa w miejscowości Chróścina. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa to ponad 125 ha na terenie dwóch gmin: Dąbrowy i Komprachcic. Grunty orne gospodarstwa zajmują w dużej części gatunki […]
Dąbrowa i Komprachcice
10

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie jest Oddziałem Terenowym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gospodarującym  łącznie na ponad 100 ha gruntów (w tym 56,5 ha w Seroczynie). Podlega jej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie gospodarujący […]
Wodynie

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl