WYKAZ GOSPODARSTW ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH

Lp. Gospodarstwo Gmina
1

Gospodarstwo Rolne Państwa Bogumiły i Alfreda Smolczyńskich

W gminie Kamień Pomorski w województwie zachodniopomorskim jest wiele specjalistycznych gospodarstw rolnych ale jednym z najciekawszych jest Gospodarstwo Państwa Bogumiły i Alfreda  Smolczyńskich w Rozwarowie,  zajmujących się uprawą trzciny na pokrycia dachowe. Gospodarstwo położone jest wśród lasów i bagien na […]
Kamie ń Pomorski
2

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie

Podstawowym zadaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie jest prowadzenie działalności badawczo-doświadczalnej na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W skład oddziału terenowego wchodzi ZDOO: w Ruskiej Wsi i w Rychlikach. Stacja prowadzi badania wartości gospodarczej odmian […]
Barczewo
3

Gospodarstwo Rolne Pana Łukasza Zabłockiego

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około  130 ha. Uprawiane są warzywa: por, kapusta, marchew, bób  oraz rzepak ozimy i zboża: pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień ozimy. Gospodarstwo od kilku lat ukierunkowane jest na produkcję warzyw (por, […]
Gryfino
4

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Jagodowe Marzenie Małgorzata Siłakowska

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Jagodowe Marzenie Małgorzata Siłakowska. Gospodarstwo rodzinne zlokalizowane we wsi Chrzanowo w powiecie wejherowskim, zajmujące się ekologiczną produkcją owoców. Powierzchnia gospodarstwa to 2,50 ha, z czego UR zajmują 1,98 ha. Głównie uprawy to: jagoda kamczacka oraz żurawina wielkoowocowa. […]
Łęczyce
5

Gospodarstwo szkolne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu znajduje się w województwie śląskim w powiacie zawierciańskim. Szkoła prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40,5546 ha. Są to grunty orne od klasy I – najlepszej do klasy VI -najsłabszej. Grunty te znajdują się […]
Żarnowiec
6

Gospodarstwo rolne – Tomasz Rasiński

Pan Tomasz prowadzi 86-hektarowe gospodarstwo w województwie mazowieckim. Producent uprawia zboża jare, zboża ozime,  kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę oraz na ziarno. Ze względu na kierunek produkcji dużą część powierzchni gospodarstwa stanowią trawy na gruntach ornych oraz trwałe użytki zielone. […]
Nasielsk
7

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie została powołana do życia w roku 1953 w miejscowości Ostoja. W 1976 roku decyzją wojewody szczecińskiego po przejęciu przez COBORU od Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie Zdrojach szkolnego gospodarstwa pomocniczego została przeniesiona do Dąbia. […]
Szczecin
8

Gospodarstwo Rolne Pana Tomasza Nogi

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około 5 ha. Od roku 2020 gospodarstwo jest certyfikowane w jednostce certyfikującej Cobico. Obecnie w gospodarstwie jest 4,5 ha gruntów ekologicznych. Uprawiane są zboża: pszenica orkisz, ziemniaki, mieszanki zbożowe oraz sad […]
Chojna
9

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie

W 1952 r. powstała Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lubinicku, obecnie w Świebodzinie. Stacja leży w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w gminie Świebodzin. Przez lata swojej działalności stacja funkcjonowała zarówno, jako stacja samobilansująca, jak i lokatorska – podporządkowana stacji w […]
Świebodzin
10

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu  jest szkołą z ponad 90 – letnią tradycją, kontynuatorką szkoły rolniczej  utworzonej na mocy decyzji wojewody kieleckiego z 1921 roku . Obecnie organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa […]
SANDOMIERZ

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl