mazowieckie

Szukaj

Gospodarstwo Rolne Krzysztofa Gałka

10 lipca 2023
Gospodarstwo Pana Krzysztofa Gałka specjalizuje się w produkcji roślinnej a wiodącym kierunkiem jest uprawa papryki pod osłonami wysokimi. Uprawy w gospodarstwie zajmują powierzchnię 14,74 ha. Na przeważającej powierzchni gospodarstwa uprawiana jest kukurydza, zboża i ziemniaki. Uprawa papryki zajmuje powierzchnię 3,20 […] [+]

Gospodarstwo rolne – Aneta i Adam Umińscy

28 listopada 2022
Rodzinne gospodarstwo Państwa Umińskich zlokalizowane jest w powiecie płockim. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 250 ha, z czego 96 ha to grunty własne, pozostałe stanowią dzierżawę. W gospodarstwie dominują gleby klasy bonitacyjnej IVa i IVb. Grunty orne zajmują powierzchnię około 230 […] [+]

Gospodarstwo rolne – Tadeusz Szymańczak

11 października 2022
Gospodarstwo Państwa Szymańczaków (pan Tadeusz gospodaruje wraz z żoną Ewą oraz dziećmi Sylwią i Kamilem) – liczy 85 ha gruntów własnych i 10 ha gruntów dzierżawionych. Jego siedziba znajduje się na terenie gminy Teresin w województwie mazowieckim. Pan Szymańczak uprawia kukurydzę w swoim […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

4 lipca 2022
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu leży 3 km od Sierpca w malowniczej dolinie Skrwy Prawej. To placówka z bardzo długą tradycją kształcenia w zawodach z branży rolniczej. W gospodarstwie ZSCKR w Studzieńcu występują gleby klasy bonitacyjnej od […] [+]

IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Grabów

31 maja 2022
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie położony jest w południowej części województwa mazowieckiego, powiecie zwoleńskim w gminie Przyłęk. Ogólna powierzchnia Zakładu wynosi 111,35 ha, z czego użytki rolne stanowią 100,90 ha, w tym grunty orne 74,70 ha. Poza tym dzierżawione są […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

11 maja 2022
Gospodarstwo stanowi trzon tzw.: „Zielonej Pracowni” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Szkoła od blisko 100 lat kształci w zawodach związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, podążając jednocześnie za potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Obecnie w […] [+]

Gospodarstwo rolne – Tomasz Rasiński

11 kwietnia 2022
Pan Tomasz prowadzi 86-hektarowe gospodarstwo w województwie mazowieckim. Producent uprawia zboża jare, zboża ozime,  kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę oraz na ziarno. Ze względu na kierunek produkcji dużą część powierzchni gospodarstwa stanowią trawy na gruntach ornych oraz trwałe użytki zielone. […] [+]

Kraina Czarnego Bzu

16 marca 2022
Kraina Czarnego Bzu to gospodarstwo rodzinne prowadzone od 30 lat przez Państwa Teresę i Andrzeja Lubeckich. Znajduje się na terenie powiatu żyrardowskiego. To gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 21 ha. Uprawa bzu czarnego to główny kierunek produkcji i zajmuje powierzchnię 3,86 […] [+]

Gospodarstwo Rolne Andrzeja Abramowskiego

16 lutego 2022
Gospodarstwo Pana Andrzeja Abramowskiego położone jest w dolinie rzeki Witówka, w Gminie Kałuszyn. Powierzchnia gospodarstwa to 40 hektarów użytków rolnych, z czego połowę stanowią użytki zielone. W strukturze zasiewów dominują zboża. Dodatkowo rolnik wysiewa rośliny strączkowe oraz mieszanki strączkowo – […] [+]

Winnica Skarpa Wiślana

15 lutego 2022
Winnica Skarpa Wiślana powstała w 2015 roku w Gminie Solec nad Wisłą, na południowych stokach okalających dolinę Wisły. Winorośl uprawiana jest na powierzchni 1,25 ha. W większości są to nasadzenia winorośli szlachetnej Vitis Vinifera. W winiarni z pozyskanych winnych gron […] [+]

MITOWSKA ZAGRODA Gospodarstwo Agroturystyczne, Zagroda Edukacyjna Ewa Mitowska

24 stycznia 2022
Pani Ewa Mitowska prowadzi gospodarstwo agroturystyczne oraz zagrodę edukacyjną. Gospodarstwo należy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Skategoryzowane jest przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i posiada w kategorii „Wypoczynek u rolnika” dwa słoneczka […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

19 stycznia 2022
Gospodarstwo działa przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim. Szkoła, przygotowując do zawodu, wykorzystuje posiadaną bazę dydaktyczną. Uległa ona w ciągu ostatnich lat znaczącej rozbudowie i modernizacji. Było to spowodowane koniecznością dostosowania jej do […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2023
Wdrożenie: Solmedia.pl