Województwo: mazowieckie

20 marca 2024

Ekologiczne Gospodarstwo Sadownicze “Ekojabłonka” – Hubert i Grzegorz Filipiak

Rodzinne gospodarstwo założone około 1860 roku w Rembertowie – gmina Tarczyn. Gospodarstwo położone jest 30 kilometrów na południe od Warszawy. Profesjonalna produkcja sadownicza została tu wprowadzona w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Od lat siedemdziesiątych jest to gospodarstwo zajmujące się wyłącznie […] [+]
10 lipca 2023

Gospodarstwo Rolne Krzysztofa Gałka

Gospodarstwo Pana Krzysztofa Gałka specjalizuje się w produkcji roślinnej a wiodącym kierunkiem jest uprawa papryki pod osłonami wysokimi. Uprawy w gospodarstwie zajmują powierzchnię 14,74 ha. Na przeważającej powierzchni gospodarstwa uprawiana jest kukurydza, zboża i ziemniaki. Uprawa papryki zajmuje powierzchnię 3,20 […] [+]
28 listopada 2022

Gospodarstwo rolne – Aneta i Adam Umińscy

Rodzinne gospodarstwo Państwa Umińskich zlokalizowane jest w powiecie płockim. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 250 ha, z czego 96 ha to grunty własne, pozostałe stanowią dzierżawę. W gospodarstwie dominują gleby klasy bonitacyjnej IVa i IVb. Grunty orne zajmują powierzchnię około 230 […] [+]
11 października 2022

Gospodarstwo rolne – Tadeusz Szymańczak

Gospodarstwo Państwa Szymańczaków (pan Tadeusz gospodaruje wraz z żoną Ewą oraz dziećmi Sylwią i Kamilem) – liczy 85 ha gruntów własnych i 10 ha gruntów dzierżawionych. Jego siedziba znajduje się na terenie gminy Teresin w województwie mazowieckim. Pan Szymańczak uprawia kukurydzę w swoim […] [+]
4 lipca 2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu leży 3 km od Sierpca w malowniczej dolinie Skrwy Prawej. To placówka z bardzo długą tradycją kształcenia w zawodach z branży rolniczej. W gospodarstwie ZSCKR w Studzieńcu występują gleby klasy bonitacyjnej od […] [+]
31 maja 2022

IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Grabów

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie położony jest w południowej części województwa mazowieckiego, powiecie zwoleńskim w gminie Przyłęk. Ogólna powierzchnia Zakładu wynosi 111,35 ha, z czego użytki rolne stanowią 100,90 ha, w tym grunty orne 74,70 ha. Poza tym dzierżawione są […] [+]
11 maja 2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Gospodarstwo stanowi trzon tzw.: „Zielonej Pracowni” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Szkoła od blisko 100 lat kształci w zawodach związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, podążając jednocześnie za potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Obecnie w […] [+]
11 kwietnia 2022

Gospodarstwo rolne – Tomasz Rasiński

Pan Tomasz prowadzi 86-hektarowe gospodarstwo w województwie mazowieckim. Producent uprawia zboża jare, zboża ozime,  kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę oraz na ziarno. Ze względu na kierunek produkcji dużą część powierzchni gospodarstwa stanowią trawy na gruntach ornych oraz trwałe użytki zielone. […] [+]
16 marca 2022

Kraina Czarnego Bzu

Kraina Czarnego Bzu to gospodarstwo rodzinne prowadzone od 30 lat przez Państwa Teresę i Andrzeja Lubeckich. Znajduje się na terenie powiatu żyrardowskiego. To gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 21 ha. Uprawa bzu czarnego to główny kierunek produkcji i zajmuje powierzchnię 3,86 […] [+]
16 lutego 2022

Gospodarstwo Rolne Andrzeja Abramowskiego

Gospodarstwo Pana Andrzeja Abramowskiego położone jest w dolinie rzeki Witówka, w Gminie Kałuszyn. Powierzchnia gospodarstwa to 40 hektarów użytków rolnych, z czego połowę stanowią użytki zielone. W strukturze zasiewów dominują zboża. Dodatkowo rolnik wysiewa rośliny strączkowe oraz mieszanki strączkowo – […] [+]
15 lutego 2022

Winnica Skarpa Wiślana

Winnica Skarpa Wiślana powstała w 2015 roku w Gminie Solec nad Wisłą, na południowych stokach okalających dolinę Wisły. Winorośl uprawiana jest na powierzchni 1,25 ha. W większości są to nasadzenia winorośli szlachetnej Vitis Vinifera. W winiarni z pozyskanych winnych gron […] [+]
24 stycznia 2022

MITOWSKA ZAGRODA Gospodarstwo Agroturystyczne, Zagroda Edukacyjna Ewa Mitowska

Pani Ewa Mitowska prowadzi gospodarstwo agroturystyczne oraz zagrodę edukacyjną. Gospodarstwo należy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Skategoryzowane jest przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i posiada w kategorii „Wypoczynek u rolnika” dwa słoneczka […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl