Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych – relacja ze szkoleń

28 grudnia 2022

ROZWÓJ KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH – tak brzmi nazwa operacji realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach SIR w latach 2022-2023. W ramach tej operacji w ostatnich tygodniach zorganizowane zostały dwa wydarzenia o charakterze szkoleniowym.

W tytule operacji na lata 2022-2023 pojawiło się słowo „rozwój”, jako że Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych powstała w roku ubiegłym, a obecnie, gdy należy do niej już ponad 130 gospodarstw, skupiamy uwagę na rozwoju Sieci, zarówno pod wzglądem ilościowym, jak i jakościowym. Priorytetem stało się zabieganie o atrakcyjność przynależności do Sieci dla rolników do niej należących, jak też dążenie do jak najwyższej jakości organizowanych w tych gospodarstwach pokazów i demonstracji.

Pierwszym ze wspomnianych na wstępie wydarzeń było szkolenie połączone z wyjazdem do gospodarstw dla wojewódzkich koordynatorów Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych oraz doradców współpracujących z Siecią (35 osób). Pierwszy dzień szkolenia – w Nowym Dworze Mazowieckim – miał charakter seminarium. Na początku omówione zostały zadania Sieci oraz możliwości ich finansowania w ramach KSOW+. W drugiej części seminarium Koordynatorzy z poszczególnych województw prezentowali najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w gospodarstwach demonstracyjnych na ich terenie. Drugiego dnia cała grupa uczestniczyła w pokazach przygotowanych z udziałem doradców w niedaleko położonych gospodarstwach demonstracyjnych:

Pierwsze z odwiedzanych gospodarstw, to Pole doświadczalne MODR w O/Poświętne w Płońsku – tu zaprezentowany został potencjał i historia gospodarstwa oraz główne jego bogactwo – pola doświadczalne, które są m.in. miejscem prezentacji kolekcji odmian roślin uprawnych oraz służą do opracowywania list odmian zalecanych do uprawy w woj. mazowieckim.

Drugie gospodarstwo – w Mogowie gm. Nasielsk należące do p. Tomasza Rasińskiego było miejscem zaprezentowania hodowli krów głównie rasy Siemental, ale również unikatowej w skali naszego kraju, wywodzącej się z Japonii rasy Wagyu. P. Rasiński zaprezentował też swój udział w projektach hodowlanych, co może dla uczestników stanowić inspirację do podejmowania podobnych działań w ich miejscach pracy.

Drugie szkolenie (dla 30 osób), mające charakter wyjazdu studyjnego do gospodarstw demonstracyjnych w woj. warmińsko-mazurskim, adresowane było głównie do rolników – posiadaczy gospodarstw demonstracyjnych z całego kraju. Uczestnikami byli też doradcy z niektórych województw towarzyszący rolnikom. Program wyjazdu został przygotowany przy pomocy koordynatora KSGD dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwszy dzień przeznaczony został na zapoznanie uczestniczących rolników z Krajową Siecią Gospodarstw Demonstracyjnych. Spotkanie otworzył Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Pan Damian Godziński. Następnie swój wykład na temat współpracy WMODR z Gospodarstwami Demonstracyjnymi wygłosiła Z-ca Dyrektora WMODR Pani Małgorzata Micińska-Wąsik. Spośród prelegentów Pani Bożena Krześniak z CDR w Brwinowie omówiła zasady funkcjonowania Sieci, organizacji pokazów i demonstracji, a Pan dr inż. Rodian Pawłowski – koordynator KSGD w województwie warmińsko-mazurskim, opowiedział o działalności promocyjnej KSGD oraz o gospodarstwach, które wybrane zostały do odwiedzenia w ramach wyjazdu studyjnego. Ta część spotkania miała na celu wprowadzenie uczestników do tematyki wydarzenia i zaznajomienie z funkcjonowaniem Sieci.

Drugi i trzeci dzień szkolenia przeznaczone były na odwiedziny gospodarstw:

    1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Dyrektor Pan Andrzej Dzieliński. przedstawił bogatą ofertę edukacyjną szkoły, ale przede wszystkim wskazał obszary, w których dysponuje urządzeniami i rozwiązanymi technicznymi, które jako szkoła mogą z powodzeniem prezentować rolnikom w ramach demonstracji organizowanych przez KSGD.
    2. Futura XXI Sp. z o.o. w Mysłakach Małych – Hereford Warmia, reprezentowane przez Pana Marcina Cioka, to gospodarstwo, które w całym swoim funkcjonowaniu eliminuje pośredników i z utrzymywanego w swoim gospodarstwie bydła rasy Hereford produkuje wołowinę w klasie premium, którą oferuje poprzez prowadzony sklep internetowy. W czasie demonstracji przedstawiony został sposób skarmiania pasz objętościowych bezpośrednio na pastwisku.
    3. Gospodarstwo Daniela i Katarzyny Malickich. Pani Katarzyna w czasie wizyty szczegółowo omówiła prowadzoną hodowlę owiec rasy kamienieckiej, a także rozwiązania produkcyjne, które opierają się na produkcji jagnięciny we własnym gospodarstwie. Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość degustacji jagnięciny w domu Państwa Malickich.

W trzecim dniu szkolenia grupa przebywała na ternie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w Laboratorium Doświadczalnym Katedry Hodowli Owiec i Kóz. Kierownik Katedry prof. dr hab. Jan Miciński zaprezentował aktualne kierunku rozwoju chowu owiec i kóz w Polsce. Ponadto zaprezentowany został żywy inwentarz, który w nowoczesnej hali produkcyjnej stanowi niepowtarzalną kolekcję wielu ras owiec i kóz.