Poświętne zaprasza 8 i 9 czerwca na XXIV Mazowieckie Dni Rolnictwa

29 maja 2024

Od 8 do 9 czerwca w Płońsku, przy ulicy Sienkiewicza 11, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje po raz 24. Mazowieckie Dni Rolnictwa. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, rolników, producentów rolnych, firmy działające na rzecz sektora rolnego, doradców i przedstawicieli instytutów badawczo-naukowych.

XXIV Mazowieckie Dni Rolnictwa są wydarzeniem służącym upowszechnianiu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej. Zaprezentujemy przede wszystkim wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki i technologie upraw oraz odmian roślin. Oprócz tego będzie można zapoznać się z dobrymi praktykami z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, z dorobkiem hodowlanym w produkcji zwierzęcej, a także innowacjami w obszarze rolnictwa 4.0.

***

Czego możemy się spodziewać odwiedzając teren XXIV Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11

Pole doświadczalne

MODR Oddział Poświętne w Płońsku posiada pole o pow. 26,95 ha, na którym prowadzi doświadczenia polowe. Zaprezentujemy tam nowe uprawy, technologie i odmiany roślin rolniczych. Doradcy MODR Warszawa udzielą szczegółowych informacji na temat nawożenia, ochrony roślin, ekologii, wymogów fitosanitarnych i stosowania odpowiedniego materiału siewnego. Wskażą także innowacje w praktyce rolniczej.

Dla zainteresowanych dostępny będzie nieodpłatny Przewodnik po Polu Doświadczalnym, zawierający informacje o zastosowanych zabiegach agrotechnicznych na poletkach, charakterystykę odmian roślin rolniczych, a także odmiany polecane do uprawy na obszarze Mazowsza. MODR Oddział Poświętne prowadzi również Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO), obejmujące swym zakresem doświadczenia odmianowe i odmianowo-agrotechniczne. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO tworzone są listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

Pole to również:

 • kolekcje odmian z ponad 20 gatunkami roślin uprawnych na ok. 1000 poletkach,
 • doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy i kukurydza na ziarno),
 • poletko kwietne (rośliny miododajne),
 • prezentacje sposobów zastosowania dronów w rolnictwie,
 • monitoring agrofagów przy współpracy z IOR-PIB w Poznaniu,
 • pokazy sprzętów rolniczych,
 • indywidualne doradztwo fachowe specjalistów MODR i kiermasz wydawnictw.

Dla najmłodszych również przewidujemy atrakcje. Nasz mały przyjaciel Skrzat Poświętniaczek, który pomaga dbać o rośliny na polu doświadczalnym w Poświętnem przygotuje dla najmłodszych grę terenową. Jest bardzo sprytny i ukryje w różnych miejscach pieczątki z podobiznami ulubionych roślinek. Aby je odnaleźć trzeba będzie rozwiązać zagadki za które Poświętniaczek przystawi pieczątki. Książeczkę ze pieczątkami będzie można wymienić na nagrodę w namiocie MODR na polu doświadczalnym można.

Teren wystawy

Podczas Mazowieckiej Wystawy Zwierząt odbywa się konkurs, który ma uhonorować osiągnięcia mazowieckich hodowców zwierząt gospodarskich w oparciu o ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt z regionu.

Wystawa maszyn, urządzeń i środków produkcji rolnej oferuje rolnikom nowości, bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach. Najlepsze maszyny, innowacyjne technologie, nowoczesne rozwiązania są nagradzane statuetką Hit Targowy.

Zaplanowany kiermasz lokalnych wytwórców, producentów żywności, służy popularyzowaniu m.in. produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, zachowaniu pszczelarstwa i rynku miodu, kultywowaniu rzemiosła. Nowy konkurs na najlepszy produkt naturalny ma promować dziedzictwo kulturowe i żywność regionalną. Targi wspierają ich wytwarzanie, dystrybucję i ułatwiają sprzedaż.

Agencje płatnicze i banki będą informować m.in. o pomocy finansowej ARiMR w formie kredytów preferencyjnych dla podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich.

Doradcy MODR Warszawa oraz instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa na swoich stoiskach udzielają fachowych porad, służą profesjonalną informacją z bardzo wielu dziedzin m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, technologii produkcji, ochrony środowiska i klimatu, mikroinstalacji do wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju agroturystyki.

Mazowieckie Dni Rolnictwa to również:

 • prezentacje i degustacje zdrowej i bezpiecznej żywności,
 • prezentacje dokonań rolnictwa ekologicznego na Mazowszu,
 • promocja pszczelarstwa,
 • wystawa zwierząt hodowlanych,
 • wystawy ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej,
 • prezentacje dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej,
 • pokazy praktycznych warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych,
 • kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych,
 • stoiska informujące o możliwościach finansowania projektów inwestycyjnych i warunkach ich kredytowania oraz współfinansowania,
 • XI Ekologiczny Turniej Rodzinny,
 • podsumowanie konkursu „Hit Targowy 2024”,
 • podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS,
 • podsumowanie konkursu „Najciekawsze Stoisko 2024”,
 • podsumowanie konkursu „Mazowiecka Przyroda Kredką Malowana”,
 • podsumowanie konkursu „Najlepszy produkt naturalny”.

Zapraszamy zainteresowane firmy/instytucje do składania swojego akcesu za pośrednictwem Formularzy zgłoszeń, które dostępne są poniżej.

Regulamin

Zgłoszenie Instytucja, Uczelnia

Zgłoszenie Pole doświadczalne

Zgłoszenie Rezygnacji

Zgłoszenie Sponsor Nagród

Zgłoszenie Twórca Ludowy

Zgłoszenie Wystawca

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.05.2024 r. Kontakt w sprawie zgłoszeń:

e-mail: mdr@modr.mazowsze.pl.

Źródło