Polska gościnność / Goście z wysp, czyli wizyta grupy farmerów z Wielkiej Brytanii w gospodarstwie demonstracyjnym Ośrodka Hodowli Zarodowej w Nidku

7 czerwca 2024

Gospodarstwo demonstracyjne OHZ Nidek miało przyjemność gościć w dniu 20 maja 2024r. grupę 25 farmerów z Wielkiej Brytanii. Uczestników wyjazdu przywitał Prezes Zarządu Arkadiusz Włoszek. W swoim wystąpieniu nie tylko opowiedział o systemie pracy na terenie OHZ, ale również przybliżył słuchaczom perspektywy dalszego rozwoju tego miejsca        z uwzględnieniem możliwości panujących na tym terenie. Następnie goście zapoznali się szczegółowo z infrastrukturą gospodarstwa podczas oprowadzania po terenie całego obiektu. W tym czasie farmerzy mieli możliwość podpatrzenia rozwiązań zaproponowanych na hali udojowej, czy w oborze wolnostanowiskowej.
Żywe zainteresowanie wywoływały tematy związane z systemem żywienia i pracami hodowlanymi mającymi na celu poprawę wydajności mlecznej zwierząt. Dyskusję również wywoływały zagadnienia związane z najczęstszymi problemami występującymi u krów wysokomlecznych i możliwości ich potencjalnego ograniczania, oraz problematyka występowania okresowych susz, których konsekwencje coraz intensywniej odczuwają rolnicy z wielu krajów. Tak szerokie i wyczerpujące zaprezentowanie sposobu gospodarowania na terenie OHZ Nidek pozwoliło uczestnikom wyjazdu nie tylko na poszerzenie horyzontów, ale również dało nową perspektywę, stanowiąc ciekawe porównanie do sposobu prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej na terenie Wielkiej Brytanii. Pod koniec wizyty uczestnicy mieli możliwość przekonania się jak duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych występuje w Polsce, co wywołało wśród nich nieukrywane zdziwienie. Następnie Jerzy Bryndza odpowiedzialny za produkcję zwierzęcą na zakończenie wprowadził obecnych farmerów w ciekawą historię osieckiego karpia.