Oferta szkoleniowa dla Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

14 lipca 2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na dwudniowy wyjazd studyjny kierowany do doradców-koordynatorów i rolników z Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, w ramach operacji własnej Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  pn.: „Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych”.
Wyjazd studyjny organizowany jest przy współudziale Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
W programie wyjazdu studyjnego znajdują się:

  • Gospodarstwo ekologiczne p. Agaty Machockiej w Cisowie – produkcja owoców, warzyw oraz RHD;
  • Gospodarstwo p. Gabrieli i Macieja Króla w Kucębowie i Brześciu – ekologiczna, nowoczesna plantacja borówki amerykańskiej oraz uprawy rolnicze, chłodnia, nawadnianie;
  • Gospodarstwo sadownicze p. Anety i Krzysztofa Grochowskich Woli Żyznej – uprawy sadownicze, chłodnie, nowoczesne maszyny;
  • Gospodarstwo – winnica Avra p. Elżbiety Woźniak w Woli Żyznej – dobór odmian, dbałość o gospodarkę zrównoważoną, gospodarstwo enoturystyczne;
  • Szydłów – tradycja i sprzedaż „śliwki szydłowskiej” – p. Agnieszka Baxter.

HARMONOGRAM

Termin: 10-11 sierpnia 2023 r.
Miejsce: gospodarstwa demonstracyjne w województwie świętokrzyskim
Cel: zapoznanie z ofertą i funkcjonowaniem gospodarstw demonstracyjnych prezentujących produkcję sadowniczą, warzywniczą i przetwórstwo.

Program wyjazdu:

10.08.2023

Do 11.30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, serwis kawowy
11.30 – 13.30 Gospodarstwo ekologiczne – Cisów
13.30 – 14.30 Obiad w hotelu
14.30 – 18.30 Gospodarstwo sadownicze, ekologiczne – Kucębów i Brzeście
18.30 – 19.15 Pozyskiwanie gospodarstw do KSGD na przykładzie województwa świętokrzyskiego  – zajęcia seminaryjne  p. Jarosław Nowak
19.30 Kolacja w hotelu

11.08.2023

7.00 – 8.00 Śniadanie
8.00 – 13.30 Gospodarstwa i firmy:

1)      Gospodarstwo – Wola Żyzna

2)      Winnica – Wola Żyzna

3)      Szydłów – tradycja śliwki szydłowskiej

13.30 Obiad w hotelu

Szkolenia realizowane w ramach operacji są bezpłatne. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapewni noclegi, wyżywienie (o miejscu zakwaterowania poinformujemy Państwa po wyłonieniu Wykonawcy poprzez zamówienia publiczne). Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych.

Organizator zapewni również transport uczestników z miejsca noclegu do gospodarstw.

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty dojazdu na szkolenie.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do wojewódzkich koordynatorów Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych i rolników należących do tej Sieci.

Rejestracja na szkolenie:

Koordynatorzy Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych zajmujący się reklamą szkolenia proszeni są o przekazanie wszystkim osobom prowadzącym gospodarstwa demonstracyjne, a wyznaczonym przez nich do wzięcia udziału w szkoleniu CDR, następującej informacji:

W celu rejestracji na szkolenie konieczne jest posiadanie konta w systemie eCDR. Osoby nie posiadające takiego konta proszone są o założenie go na stronie: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Z kolei koordynatorzy w celu zapisania na szkolenie konkretnych osób (siebie lub rolnika) proszeni są o przesłanie imienia i nazwiska uczestnika/ów (posiadającego już konto w systemie eCDR) bezpośrednio do Karoliny Świstak mailem na adres: k.swistak@cdr.gov.pl

Rekrutacja na szkolenie – do 3 sierpnia 2023 r.  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:

w sprawach merytorycznych:
do 28 lipca Beata Filipiak mail: b.filipiak@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 00 wew. 213
od 31lipca Bożena Krześniak mail: b.krzesniak@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 00 wew. 249

w sprawach organizacyjnych:
Karolina Świstak mail: k.swistak@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 00 wew. 206

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.