Relacja z wyjazdu studyjnego do gospodarstw demonstracyjnych KSGD na podkarpaciu

16 listopada 2023

 

Prezentacje dobrych praktyk stosowanych w gospodarstwach rolnych należą do wydarzeń wysoko ocenianych przez ich uczestników i obserwatorów. Najlepsze warunki do takich prezentacji dają wyjazdy studyjne.
W dniach 23–26 października 2023 r. grupa rolników i doradców z wielu województw gościła w gospodarstwach należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w województwie podkarpackim. Finansowanie wyjazdu, podobnie jak podczas poprzednich wyjazdów do gospodarstw województwa świętokrzyskiego oraz kujawsko–pomorskiego, zostało zapewnione przez CDR w Brwinowie w ramach operacji własnych SIR, a w organizacji wydarzenia brał udział Koordynator Sieci z Podkarpackiego ODR w Boguchwale. Podczas czterodniowego szkolenia, po wykładach wprowadzających uczestników w specyfikę rolnictwa w tym regionie, które rozpoczęły szkolenie pierwszego dnia, nastąpił wyjazd studyjny – kolejno do pięciu gospodarstw.

Drugi dzień rozpoczęliśmy wizytą w gospodarstwie sadowniczym, którego tradycje sięgają kilku pokoleń. Zwiedzający zobaczyli nowoczesny sad, zapoznali się z przetwórstwem w gospodarstwie oraz wysłuchali prelekcji nt. „Wprowadzanie do nawożenia bakterii i produktów algowych w uprawach sadowniczych”.

Kolejnym obiektem było Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „Figa” z hodowlą około 300 kóz mlecznych. Tematyka demonstracji związana była z tradycyjnym przetwórstwem mleka niepasteryzowanego i wyrobem wysokiej jakości serów oraz innych produktów. Właściciele współpracują z odbiorcami swoich wyrobów z całego kraju, prowadzą też na miejscu sprzedaż swoich wyrobów.

Trzeci dzień rozpoczął się poznaniem tradycyjnego gospodarstwa prowadzącego produkcję rolniczą i Rolniczy Handel Detaliczny, a jako uzupełnienie dochodów również agroturystykę i zagrodę edukacyjną. Produkcja zwierzęca opiera się na hodowli bydła, kur niosek, kaczek i królików, utrzymuje również, do celów rekreacyjnych, dwa kucyki. Gospodarstwo specjalizuje się w przetwórstwie owoców i warzyw oraz mleka (głównie sery) w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Obiekt oraz otoczenie przystosowane zostały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Małżeństwo prowadzące gospodarstwo z pasją rozwija zarówno produkcję rolniczą, jak i organizowanie dodatkowych źródeł dochodów.

Kolejny punkt programu wyjazdu studyjnego to wizyta w Bieszczadzkim Ogrodzie – promującym produkty z lokalnych manufaktur oraz markę bieszczadzką. Właściciele z pasją prowadzą ogród warzywny i plantację borówki amerykańskiej, a produkty sprzedawane są w przystosowanym do tego miejscu, z gwarancją świeżości. Ważnym przedsięwzięciem w Bieszczadzkim Ogrodzie jest też Inkubator Przetwórstwa Lokalnego – obiekt, który spełnia wysokie standardy związane z produkcją spożywczą, przetwarzaniem żywności a jednocześnie pozwala zachować tradycyjne metody produkcji. Inkubator wyposażony jest w nowoczesną linię technologiczną przetwórstwa owocowo-warzywnego, sprzęt niezbędny do konfekcjonowania miodu, a także suszarnię. Dodatkowo w budynku Inkubatora powstała sala edukacyjna ze sprzętem multimedialnym, w której istnieje możliwość przeprowadzania warsztatów, konferencji i wykładów.

Ostatniego dnia w programie była Winnica Widokowa. Właściciel omówił uprawę winorośli oraz zapoznał gości z produkcją wina . Rodzinna Winnica Widokowa powstała w 2013 r., obejmuje obszar 4 ha, na którym jest uprawianych kilkanaście odmian winorośli, dzięki którym powstają wina białe i różowe, jak również bardziej wytrawne i wyraziste wina czerwone. Winnica znajduje się na podkarpackich wzgórzach, a na wysokości 470 metrów degustacjom wina towarzyszy widok na przepiękną panoramę. Horyzont, który stanowi tło winnicy w sumie ma długość ponad 100 km. Południowe nachylenie stoku gwarantuje niezwykłe warunki do wzrostu owoców. W winnicy prowadzone są degustacje indywidualne i grupowe. W roku 2019 winnica została laureatem Międzynarodowego Konkursu Win GALICJA VITIS – wina Sejblaj i Solares zostały uhonorowane złotym i srebrnym medalem konkursu.

Wyjazd studyjny do gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych na terenie województwa podkarpackiego umożliwił uczestnikom zapoznanie się z mechanizmami osiągnięcia sukcesu w różnych gospodarstwach, nawet takich, których niewielka powierzchnia – wydawało by się – nie daje warunków do osiągania dochodów na zadowalającym poziomie.