Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – relacja z wyjazdu

25 września 2023

 

Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – relacja z wyjazdu studyjnego do gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim

Prezentacje praktycznych form i metod pracy doradczej, a przy tym dobrych praktyk stosowanych w gospodarstwach rolnych, należą do wydarzeń wysoko ocenianych przez ich uczestników i obserwatorów. O demonstracjach i pokazach organizowanych w gospodarstwach należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych mówimy podczas szkoleń i konferencji, chociażby ostatnio – podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego.

W dniach 4–6 września 2023r. grupa rolników i doradców z niemal wszystkich województw gościła w gospodarstwach demonstracyjnych w woj. kujawsko-pomorskim. Finansowanie wyjazdu, podobnie jak poprzednio do gospodarstw woj. świętokrzyskiego, zostało zapewnione przez CDR w Brwinowie w ramach operacji własnych SIR, a w organizacji wydarzenia brała udział Koordynator Sieci z Kujawsko-pomorskiego ODR w Minikowie. Podczas trzydniowego szkolenia, po wykładach wprowadzających uczestników w specyfikę rolnictwa w tym regionie, nastąpił wyjazd studyjny – kolejno do pięciu gospodarstw.

Pierwszym punktem programu było zapoznanie z gospodarstwem ekologicznym, którego wizytówką jest stosowanie strategii „od pola do stołu” oraz stosowanie różnorodnego, innowacyjnego sprzętu do prac polowych, co umożliwia utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej i uzyskiwanie wysokich plonów, przy przestrzeganiu zasad systemu rolnictwa ekologicznego. Pokaz uprawy bezorkowej z zastosowaniem zagregowanych maszyn był ważnym punktem pobytu w gospodarstwie. Rolnik widzi przyszłość w ekologicznej uprawie przede wszystkim roślin oleistych i produkcji oleju.

Drugi dzień rozpoczął się poznaniem gospodarstwa  specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego. Nowoczesna obora, dbałość o dobrostan zwierząt, zastosowanie robotów udojowych, legowiska dla krów mlecznych na materacach wodnych, to tylko niektóre z nowoczesnych rozwiązań, jakie były przedmiotem pokazu. Warto dodać, że gospodarstwo jest przygotowane do roli demonstracyjnej, zarówno ze względu na  zaangażowanie gospodarzy w samo prowadzenie pokazu, jak i posiadanie sali przygotowanej do prowadzenia szkoleń, z bezpośrednim widokiem na wnętrze obory.

Kolejnym punktem programu wyjazdu studyjnego było zapoznanie ze sposobami na oszczędną gospodarkę wodą, w tym tworzeniem małej retencji wodnej, innowacyjnymi systemami odwadniająco-nawadniającymi, które gospodarz sam stworzył na swoim polu. Produkcja w gospodarstwie nastawiona jest głównie na wytwarzanie kwalifikowanego materiału siewnego.

Probiotechnologia, badanie roślin pod kątem zawartości azotu, stosowanie urządzeń do pomiaru stanu odżywienia roślin, wzbogacanie zawartości próchnicy w glebie, to główne przesłanki gospodarowania kolejnego z przyjmujących naszą grupę rolników. Te priorytety oraz realizacja programu rolno-środowiskowo-klimatycznego są spójne ze stosowanym bilansowaniem materii organicznej w glebie, płodozmianem oraz nawożeniem organicznym.

Kolejny dzień i ostatnie z odwiedzanych miejsc to kolejna lekcja gospodarowania – na dużym areale, z zastosowaniem metod rolnictwa zrównoważonego, węglowego, regeneratywnego. Rolnik przestrzega też zasad produkcji integrowanej, dużą wagę przykłada do kontroli agrofagów. Za cel stawia sobie zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin. Tematem pokazu były również wysiane międzyplony ozime i odpowiedni płodozmian, ze wskazaniem na odmiany tolerancyjne na suszę. Odpowiedni poziom próchnicy w glebie osiągany jest m.in. poprzez stosowanie uprawy bezorkowej.

Na polu prezentowana była też odkrywka ziemna z omówieniem technologii produkcji w pokazanych warunkach, w tym powodzenie uprawy buraka w stresie suszy.

Wyjazd studyjny do gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dostarczył uczestnikom obraz możliwości gospodarowania w sposób efektywny i dający satysfakcję rolnikom, którzy jednocześnie dbają o warsztat pracy, jakim jest gleba oraz optymalizują gospodarowanie wodą i ilość wprowadzanych środkami produkcji.