Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

17 sierpnia 2023

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców i rolników z Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych oraz osoby zainteresowane działalnością Sieci na trzydniowe szkolenie z wyjazdem studyjnym do gospodarstw demonstracyjnych w woj. kujawsko-pomorskim. Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do wojewódzkich koordynatorów Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych i rolników do niej należących.
Celem szkolenia jest zapoznanie z ofertą i funkcjonowaniem gospodarstw demonstracyjnych oraz wymiana doświadczeń oraz ukazanie możliwości i korzyści z przystąpienia do Sieci.
W programie wyjazdu studyjnego przewidziano wizyty w gospodarstwach prowadzących szeroko zakrojoną produkcję rolniczą. Będzie możliwość zapoznania się z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń do produkcji roślinnej, a także z produkcją zwierzęcą ( m.in. nowoczesna obora dla bydła mlecznego). Przedstawiany też będzie system zarządzania, gospodarstwem, strategia „od pola do stołu”, przykłady działań pro-środowiskowych oraz promocyjnych.

Szkolenie jest bezpłatne, realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w ramach operacji własnej Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, organizowane przy współudziale Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Termin: 4 – 6 września 2023 r.

CDR zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych, wyżywienie, dojazdy do gospodarstw i część merytoryczną.
O miejscu zakwaterowania osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailem po wyłonieniu Wykonawcy poprzez zamówienia publiczne.

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty dojazdu do miejsca noclegu.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Rekrutacja na szkolenie trwa do 30 sierpnia 2023 r.

Osoby do kontaktu:
w sprawach merytorycznych:
Bożena Krześniak, b.krzesniak@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 00 wewn.249
w sprawach organizacyjnych:
Małgorzata Kuczkowska, m.kuczkowska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 08