Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie organizuje już po raz czterdziesty drugi wydarzenie znane jako DNI OTWARTYCH DRZWI.

31 maja 2022

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2022r.

W czasie Dni Otwartych Drzwi planowane są następujące aktywności:

Zwiedzanie pól dydaktycznych: Pole doświadczalno-dydaktyczne w Paniowach (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze), kolekcja nowości odmianowych zbóż ozimych i jarych, kukurydzy i roślin strączkowych); Pole ogrodnicze w Śmiłowicach (kolekcja warzyw gruntowych, krzewów owocowych, roślin ozdobnych, ziół);

Możliwość uzyskania fachowego doradztwa prowadzonego przez specjalistów ŚODR (doradztwo technologiczne z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ogrodniczej, rolnictwa ekologicznego, ekonomiki w gospodarstwie rolnym, agroturystyki, pozyskania krajowych i unijnych środków pomocowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich);

Możliwość konsultacji udzielanych przez przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa (Śląska Izba Rolnicza, ARIMR, PIORIN, KOWR, KRUS, PIP, hodowle roślin i firmy nasienne, paszowe, nawozowe);

– Będzie miała miejsce również wystawa rolnicza (maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, środki do produkcji rolnej, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne, drobny inwentarz, alpaki, miody i sprzęt pasieczny, rękodzieło);

Odbędą się także imprezy towarzyszące (piknik mięsny, występy zespołów folklorystycznych, festyn).