„Wykorzystanie potencjału gospodarstw demonstracyjnych w skracaniu łańcucha dostaw żywności” – relacja z wyjazdu studyjnego organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

6 grudnia 2023

30 listopada 2023 roku, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizował operację pt. „Wykorzystanie potencjału  gospodarstw demonstracyjnych w skracaniu łańcucha dostaw żywności”

Celem operacji było skracanie łańcucha dostaw żywności poprzez sieciowanie mieszkańców obszarów wiejskich w szczególności osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich z wybranymi gospodarstwami zajmującymi się produkcją i sprzedażą żywności, które są włączone do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Dodatkowym celem operacji było podnoszenie jakości przygotowania właścicieli gospodarstw do prowadzenia pokazów i demonstracji oraz wskazanie istotnej roli gospodarstw demonstracyjnych w systemie AKIS – usprawnienie transferu wiedzy i innowacji,  zapoznanie z dobrymi praktykami oraz zastosowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami w sposób bezpośredni.

W związku z powyższym 25 uczestników orgaznizowanego przez WMODR wyjazdu miało niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w pokazach i warsztatach kulinarnych w gospodarstwach włączonych do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych:

  • Gospodarstwo Pasieczne – Warmińska Pszczoła;
  • Gospodarstwo Rolne – Nad Arem;
  • Gospodarstwo Rolne – Owcze Klimaty na Warmii.

W gospodarstwie pasiecznym Warmińska Pszczoła, prowadzonym przez Panią Katarzynę Maziec, uczestnicy odebrali pokaźną dawkę wiedzy o pracy pszczelarza oraz, o jakości miodów i produktów pszczelich, a także możliwościach ich wykorzystania w gastronomii. Ponadto w ramach przeprowadzonego warsztatu samodzielnie wykonali miksturę miodowo-imbirową.

W gospodarstwie rolnym Nad Arem specjalizującym się w chowie i hodowli kóz oraz wytwarzaniu produktów z mleka koziego, oprócz zaznajomienia się z technologią produkcji serów i jogurtów kozich uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w pokazie wykorzystania serów kozich w różnych daniach. Między innymi ser w różnych postaciach był składnikiem tarty, zupy cebulowej i pierogów ruskich.

Ostatnim punktem wyjazdu, było gospodarstwo rolne Katarzyny i Daniela Malickich, którzy w swych Owczych Klimatach na Warmii, przeprowadzili krótkie szkolenie z receptury i sposobu przyrządzania burgerów jagnięcych. W ramach degustacji gospodarze przyrządzili uczestnikom obiad, gdzie głównym składnikiem, były mięsne przetwory jagnięce i baranie.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu pomimo zimowej aury, w jakich odbywały się niektóre elementy demonstracji, byli zadowoleni, a co najważniejsze zainteresowani współpracą z gospodarstwami i korzystania z ich produktów. Cała forma wyjazdu studyjnego połączona z pokazami i warsztatami okazała się na tyle atrakcyjna dla uczestników, że pewna grupa już jest chętna na kolejne tego typu szkolenia terenowe organizowane przez nasz Ośrodek.

Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym mieszkańcy obszarów wiejskich i rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że dzięki takim wyjazdom wzrośnie zainteresowanie żywnością wytwarzaną bezpośrednio w gospodarstwach, a zastosowanie ich w produktach oferowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich przyczyni się do promocji Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych oraz realnego skrócenia łańcucha dostaw żywności.

Warto nadmienić, że w naszym województwie do KSGD włączonych do tej pory zostało 18 gospodarstw, które funkcjonują pod wspólną nazwą Gospodarstw Demonstracyjnych Warmii i Mazur. Gospodarstwa włączane do KSGD są tak dobierane, aby mogły reprezentować zarówno innowacyjne rozwiązania, jak również charakterystyczne lub tradycyjne dla poszczególnych regionów województwa kierunki produkcji. Docelowo zakładamy, że w ramach KSGD utworzone zostaną w województwie szlaki tematyczne, które będą mogły być skierowane do wyspecjalizowanych grup odbiorców.

Zarówno potencjalnych uczestników wyjazdów studyjnych, jak i rolników zainteresowanych przystąpieniem do Sieci, serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na temat rozwoju i wydarzeń organizowanych przez nasz ośrodek w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, zarówno na stronach internetowych WMODR i KSGD, jak i na portalach społecznościowych WMODR.