Województwo: małopolskie

6 grudnia 2023

Kamil Ćwik – „Paleta Smaku”

Gospodarstwo pana Kamila Ćwika położone jest na pogórzu wiśnickim, w powiecie bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana. Jest to gospodarstwo ekologiczne, mieszczące się w trzech różnych lokalizacjach. Na każdej odbywa się inny kierunek produkcji zwierzęcej. W gospodarstwie prowadzi się obecnie chów […] [+]
7 lipca 2023

Ekologiczne gospodarstwo rolne Pana Jana Łyś

Gospodarstwo pana Jana Łyś położone jest tuż przy granicy ze Słowacją, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. Jest to gospodarstwo ekologiczne zajmujące się hodowlą bydła mięsnego rasy Salers. Wielkość stada mięsnego obejmuje 154 sztuki bydła mięsnego, w tym 111 sztuk […] [+]
7 lipca 2023

GOSPODARSTWO KOZART – mleko kozie, serwatka, sery kozie, zajęcia edukacyjne

Gospodarstwo Kozart położone jest na jurze Krakowsko – Częstochowskiej w pięknym otoczeniu dolinek podkrakowskich. Jest to rodzinne, kameralne gospodarstwo zajmujące się hodowlą kóz oraz wytwarzaniem produktów mlecznych. Stado liczy 16 kóz oraz 5 owiec kameruńskich. Latem kozy wypasane są w […] [+]
19 czerwca 2023

„PASIEKA NA BRZEGU”

„Pasieka na brzegu” to rodzinne gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez Agnieszkę i Krzysztofa Pokrywę – małżeństwo, któremu rolnictwo i życie blisko natury towarzyszy od dziecka. Gospodarstwo położone jest malowniczo na Pogórzu Wielickim w miejscowości Nowa Wieś niedaleko Dobczyc. Otaczają je łąki, […] [+]
24 marca 2022

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zwane dalej RGD) jest jednostką ogólnouczelnianą. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UR z siedzibą w Prusach powołano w  2010 roku.  Uprzednio, od 1994 r., gospodarstwo funkcjonowało w strukturach Stacji Doświadczalnej Katedry/Zakładu Szczegółowej Uprawy […] [+]
24 marca 2022

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o.

Historia przedsiębiorstwa sięga 1953 roku, gdy utworzono Zespół Hodowli Zarodowej w Osieku. W 1958 roku został on przemianowany na Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. Natomiast od 4 maja 1995 roku została utworzona strategiczna państwowa spółka hodowlana pod nazwą Ośrodek Hodowli Zarodowej (OHZ) w Osieku Spółka […] [+]
29 grudnia 2021

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „OIKOS” Marcin Wójcik

Gospodarstwo pana Marcina Wójcika położone jest w Beskidzie Niskim. Jest to gospodarstwo ekologiczne zajmujące się hodowlą bydła mięsnego rasy limousine. Obecnie utrzymuje około 30 matek w stadzie podstawowym. Powierzchnia gospodarstw to ok. 96 ha, z czego 82 ha to użytki […] [+]
29 grudnia 2021

Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice

Od ponad 150 lat Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice zajmuje się szeroko pojętą działalnością doświadczalną w zakresie hodowli roślin. Głównym filarem jest produkcja kwalifikowanego materiału siewnego oraz prowadzenie tak zwanej hodowli zachowawczej.  Ogólna powierzchnia Zakładu wynosi 525 ha, w tym 400 ha […] [+]
29 grudnia 2021

Małopolska Hodowla Roślin – Stacja Hodowli Roślin Polanowice

Powodzenie każdej uprawy na otwartym polu to przede wszystkim wykorzystanie rodzimych odmian. Są one lepiej od licznych zagranicznych przystosowane do warunków naszego kraju. Miernikiem skuteczności hodowlanej w zakresie nasiennictwa jest coroczna rejestracja nowych odmian. Postęp hodowlany rozumiany jest przez wprowadzenie […] [+]
29 grudnia 2021

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach powstała w 1952 w Ściborzycach i w 1956 r przeniesiona została do Węgrzc. Położona jest na północ od Krakowa w gminie Zielonki, na wysokości 285 m n.p.m. Średnia roczna temperatura wynosi 7,90 C, średnia […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl