II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. przeprowadzi 19 spotkań…

czytaj więcej
Rejestrowanie gospodarstw w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Rejestrowanie gospodarstw w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

  Na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w lipcu b.r. pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa…

czytaj więcej
Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – sondaż

Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych – sondaż

Tuż przed rozpoczęciem rejestrowania gospodarstw do Krajowej Sieci Gospodarstw Ekologicznych przeprowadzony został, z udziałem doradców z poszczególnych województw, sondaż wśród…

czytaj więcej
Zaproszenie do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Zaproszenie do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy gospodarstwami demonstracyjnymi a innymi podmiotami, zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i…

czytaj więcej
Tworzymy pierwsze Lokalne Partnerstwo do spraw WODY!

Tworzymy pierwsze Lokalne Partnerstwo do spraw WODY!

W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz większe wahania temperatur i bardziej widoczne zmiany klimatyczne. Zimy są coraz mniej śnieżne, przez…

czytaj więcej
III edycja naboru wniosków na nawadnianie w gosp. rolnym

III edycja naboru wniosków na nawadnianie w gosp. rolnym

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, można składać…

czytaj więcej