WYKAZ GOSPODARSTW ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH

Lp. Gospodarstwo Gmina
1

Warmińska Pszczoła Kasia i Andrzej Maziec

Zagroda Warmińska Pszczoła zlokalizowana jest na pograniczu Warmii i Mazur w miejscowości Purda. Zagroda „Warmińska Pszczoła” to wielofunkcyjne gospodarstwo turystyczno-edukacyjne. Gospodarstwo należny do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych Pani Kasia z mężem i córką prowadzą niemal 200 ulową pasiekę. Zajmują się […]
Purda
2

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie powstał we wrześniu 2009 roku. Szkoła ma jednak dłuższe tradycje kształcenia rolniczego, które sięgają 1946 roku. Wtedy to otwarto Gimnazjum i Liceum Rolniczo-Hodowlane w Dobrocinie. Od stycznia 2008 roku organem prowadzącym szkołę jest […]
Małdyty
3

LAUKS RUMIAN – Wolny Chów Zwierząt – Agnieszka Prochal i Piotr Rydel

Gospodarstwo LAUKS RUMIAN prowadzi od 2003 roku głównie hodowlę ras zachowawczych: –  bydła rasy Polskiej Czerwonej użytkowanego w kierunku mięsnym- stado liczące ok. 100 szt. matek, – konika polskiego – owiec rasy świniarka oraz pomorska wykorzystywanych jako żywe kosiarki w powstających […]
Rybno
4

Kozia Farma Złotna

Kozia Farma Złotna to certyfikowane (AGRO BIO TEST PL-EKO-07-20022) gospodarstwo ekologiczne, prowadzące działalność na podstawie przepisów MOL (weterynaryjny numer produkcji 28157209). Kozia Farma Złotna – gospodaruje na 62 ha pól, łąk i pastwisk. Stado kóz w liczbie 140 pozwala na […]
Morąg
5

Gospodarstwo Rolne Hereford Warmia – FUTURA XXI SP. Z O. O.

Hodowla zlokalizowana jest w niezwykle atrakcyjnym ekologicznie zakątku Warmii, objętym programem NATURA 2000. Kilkusethektarowe pastwiska bogate w roślinność i zasoby kryształowo czystej wody zapewniają doskonałe warunki do zdrowego wzrostu bydła mięsnego rasy Hereford. Gospodarstwo posiada Certyfikat EKO. Pastwiska i łąki […]
Miłakowo
6

Gospodarstwo rodzinne Państwa Trąmpczyńskich

Gospodarstwo Państwa Trąmpczyńskich położone  w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim to prężnie rozwijające się gospodarstwo rodzinne prowadzące produkcję zwierzęcą i roślinną. Produkcja zwierzęca skupiona jest na produkcji mleka i hodowli krów mlecznych w ilości 70 krów dojnych oraz odchowie […]
Płośnica
7

Koza na lawendzie – gospodarstwo Pani Weroniki Rybińskiej

Niewielkie bo tylko 2 hektarowe gospodarstwo Pani Weroniki znajduje się w gminie Gierzwałd w powiecie ostródzkim. Pani Weronika od 9 lat tworzy sery. Jest dyplomowanym serowarem i cheesemongerem. Od ponad 5 lat zajmuje się produkcją serów z mleka koziego i […]
Grunwald
8

Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Katedry Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie

Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Katedry Hodowli Owiec i Kóz, to nowoczesny obiekt przystosowany zarówno do chowu i hodowli zwierząt, jak również do realizacji procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych. Znajdują się tutaj między innymi: hala inwentarzowa – przystosowana dla małych przeżuwaczy wydzielona […]
Olsztyn
9

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie

Podstawowym zadaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie jest prowadzenie działalności badawczo-doświadczalnej na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W skład oddziału terenowego wchodzi ZDOO: w Ruskiej Wsi i w Rychlikach. Stacja prowadzi badania wartości gospodarczej odmian […]
Barczewo
10

KOMBINAT KONOPNY – Spółka Akcyjna

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, której Prezesem jest Pan Maciej Kowalski jest polską firmą zajmująca się  uprawą, przetwórstwem i produkcją wyrobów konopnych. Jednym z kluczowych elementów organizacji Kombinatu Konopnego jest pełna kontrola całego łańcucha produkcji. Odpowiedni dobór stanowiska, odmian, zabiegów agrotechnicznych, technologii […]
Elbląg

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2023
Wdrożenie: Solmedia.pl