łódzkie

Szukaj

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

9 grudnia 2021
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Łącznie ponad 300 ha w województwie łódzkim Stacji podlegają dwa zakłady doświadczalne, ZDOO w Lućmierzu i ZDOO w Masłowicach. W […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

9 grudnia 2021
Szkoła kształci młodzież w kierunkach: hodowca koni, technik weterynarii, technik rolnik, architektura krajobrazu Szkoła gospodaruje na ok 100 ha Uprawy: Kukurydza, zboża, lucerna, łąki (TUZ), poplony ścierniskowe i ozime Szkoła jest właścicielem obory wolnostanowiskowej ( 190 krów mlecznych, chlewni na […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2022
Wdrożenie: Solmedia.pl