łódzkie

Szukaj

IUNG PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola

16 listopada 2022
Zakład w Błoniu-Topoli jest jedną z najstarszych jednostek doświadczalnych w Polsce. Położony jest w gminie Łęczyca (woj. łódzkie), pomiędzy miejscowościami Błonie i Topola Królewska. Grunty zakładu znajdują się na pograniczu Kotliny Kolskiej, Równiny Kutnowskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej. Od strony południowej […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

16 listopada 2022
W posiadaniu Szkoły jest 70 ha gospodarstwo, w którym uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne. Szkoła również zapewnia przyszłym rolnikom naukę obsługi urzadzeń i maszyn rolniczych. Na polu dominują uprawy rolnicze tj.: zboża, rośliny miododajne, bobowate i okopowe [+]

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Macieja Rataja w MIECZYSŁAWOWIE

16 listopada 2022
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Cieszymy się ponad 110 letnią tradycją.  Szkoła prowadzi swoją działalność na obszarze 20,29 ha, z czego ponad 10 ha to grunty orne. […] [+]

Poletka Demonstracyjne Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

7 lutego 2022
Środkowa Polska, województwo łódzkie. Bratoszewice – miejscowość 5 km od Strykowa. To tu znajduje się Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poletka demonstracyjne Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na których znajdują się rośliny rolnicze, zajmują ok 6 ha, a około 1 ha zajmują […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

7 lutego 2022
Uczniowie uczęszczający do szkół o profilu mechanicznym korzystają z dobrze wyposażonych warsztatów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Na terenie szkoły znajduje się plac nauki jazdy z którego korzystają uczniowie naszej szkoły. Szkoła zatrudnia instruktorów oraz posiada własne pojazdy do nauki […] [+]

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

9 grudnia 2021
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Łącznie ponad 300 ha w województwie łódzkim Stacji podlegają dwa zakłady doświadczalne, ZDOO w Lućmierzu i ZDOO w Masłowicach. W […] [+]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

9 grudnia 2021
Szkoła kształci młodzież w kierunkach: hodowca koni, technik weterynarii, technik rolnik, architektura krajobrazu Szkoła gospodaruje na ok 100 ha Uprawy: Kukurydza, zboża, lucerna, łąki (TUZ), poplony ścierniskowe i ozime Szkoła jest właścicielem obory wolnostanowiskowej ( 190 krów mlecznych, chlewni na […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2023
Wdrożenie: Solmedia.pl