Województwo: wielkopolskie

7 grudnia 2023

Gospodarstwo Rolne Tomasza Pradelskiego

Profil produkcji: Produkcja roślinna na powierzchni około 150 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji buraków cukrowych, kukurydzy na ziarno, rzepaku ozimego i zbóż. – wyróżniające się rozwiązania innowacyjne : uproszczona metoda uprawy na zasadzie systemu bezorkowego – dalsze perspektywy rozwoju […] [+]
16 listopada 2023

Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Kubacki

Gospodarstwo rolne Arkadiusza Kubackiego charakteryzuje się uprawą cebuli. Nastawione jest na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań takich jak mapowanie pól. Dużą częścią działalności jest wykonywanie usług dla lokalnych rolników. Pan Arkadiusz posiada nowoczesny park maszynowy. Brał udział w wielu wystąpieniach […] [+]
16 listopada 2023

Gospodarstwo Ilona Michalak, Serownia Kuchary

Pani Ilona prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 160 ha. Kierunek produkcji – bydło mleczne, rasa holsztyńsko-fryzyjska. W gospodarstwie Pani Ilony postawiono przede wszystkim na dobrostan zwierząt. Krowy przebywają na świeżym powietrzu, a tylko podczas niesprzyjających warunków korzystają z obory. […] [+]
15 listopada 2023

Gospodarstwo Rolne Mariusz Głombicki

Mariusz Głombicki z żoną Urszulą prowadzi gospodarstwo rolne o kierunku roślinno-zwierzęcym. Gospodarstwo liczy około  150 ha powierzchni i jest położone w miejscowości Borówiec w powiecie słupeckim. W gospodarstwie utrzymuje się głównie bydło mleczne. Różne kierunki produkcji odzwierciedla struktura zasiewów: rzepak […] [+]
7 sierpnia 2023

Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze

Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (PSD) znajduje się na terenie wsi Winna Góra, we wschodniej części powiatu i gminy Środa Wielkopolska. Powstała w 2005 roku, w miejsce Pracowni Doświadczalnictwa Polowego IOR, i w tym też […] [+]
14 listopada 2022

Krystian Szyler

Produkcja roślinna i zwierzęca. Produkcja roślinna prowadzona na  powierzchni 110 ha. Uprawiane są rośliny z przeznaczeniem na paszę dla świń oraz ziemniaki przemysłowe, kukurydza na ziarno i rośliny strączkowe. Głównym profilem produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. […] [+]
18 maja 2022

IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny w Baborówku

Rolniczy Zakład Doświadczalny Baborówko położony jest w gminie Szamotuły (woj. wielkopolskie), w obrębie Równiny Szamotulskiej. Rzeźba terenu jest płaska. RZD Baborówko w 2016 roku, po przerwie (1994‒2015) z powodu dzierżawy części gruntów, podjął działalność produkcyjną w ramach Instytutu. W latach […] [+]
18 maja 2022

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej prowadzi badania rejestrowe odmian roślin uprawnych przed wpisaniem ich do krajowego rejestru. Są to badania w zakresie odrębności wyrównania i trwałości, wartości gospodarczej odmian oraz dla celów tworzenia list opisowych, a także oceny […] [+]
7 grudnia 2021

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie

Gospodarstwo demonstracyjne w Zespole Doradczym nr 7 w Marszewie  od wielu lat na powierzchni 2,807 ha prezentuje kolekcję odmian roślin uprawnych najczęściej uprawianych gatunków. Corocznie na polu demonstracyjnym eksponowanych jest od 140 do 160 najnowszych odmian polecanych przez czołowych hodowców […] [+]
6 grudnia 2021

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3 z siedzibą w Gołaszynie

Gospodarstwo demonstracyjne w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 3 z/s     w Gołaszynie posiada powierzchnię 1,95 hektara. Z ogólnej powierzchni, 0,99 hektara zajmują poletka demonstracyjne. Pozostała powierzchnia to ścieżki przejazdowe oraz tereny zielone wokół poletek. Na omawianej  powierzchni gruntów ornych prezentowane […] [+]
6 grudnia 2021

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku

Wielkopolski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi działalność edukacyjną m.in. dzięki prowadzeniu demonstracji na polach położonych w Sielinku, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie w ramach swojego Gospodarstwa Demonstracyjnego. W 2021 roku demonstracje obejmowały powierzchnię 18 ha. Przeznaczone były głównie […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl