śląskie

Szukaj

Gospodarstwo agroturystyczne ” U Gazdy”

26 września 2022
Rodzinne gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez rodzinę Państwa Cieślar znajduje się w miejscowości Brenna w powiecie cieszyńskim. Gospodarstwo to zlokalizowane jest na terenach podgórskich i znajduje się w otoczeniu pól i lasów. Wyjątkowa lokalizacja gospodarstwa sprzyja długim spacerom i daje możliwość […] [+]

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

1 lipca 2022
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach jest jednym z 16 wojewódzkich oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w województwie śląskim utworzona została w 1952 roku w Krzyżowicach, natomiast przeniesiona do Pawłowic w 1992 […] [+]

Gospodarstwo Państwa Renaty i Marcina Sikora

10 czerwca 2022
Gospodarstwo Państwa Renaty i Marcina Sikora zlokalizowane jest w miejscowości Goleszów w powiecie cieszyńskim. Jest to gospodarstwo konwencjonalne, którego powierzchnia ogółem wynosi 120 ha, z czego 55 ha stanowią grunty własne, reszta to grunty dzierżawione. Państwo Sikora gospodarują na glebach […] [+]

Gospodarstwo szkolne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

13 kwietnia 2022
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu znajduje się w województwie śląskim w powiacie zawierciańskim. Szkoła prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40,5546 ha. Są to grunty orne od klasy I – najlepszej do klasy VI -najsłabszej. Grunty te znajdują się […] [+]

Gospodarstwo rolne Państwa Marii i Dariusza Gołuch

26 stycznia 2022
Gospodarstwo rolne od 2002r. prowadzone jest przez Państwo Dariusza i Marię Gołuch. Właściciele prowadzą produkcję rolniczą na terenach znajdujących się u podnóża Baraniej Góry. Ich gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kamesznica i obejmuje 12 ha użytków zielonych. Właściciele zajmują się […] [+]

Ekologiczne gospodarstwo „Niezapominajka” Państwa Elżbiety i Mirosława Ślęzak

7 grudnia 2021
Ekologiczne gospodarstwo „Niezapominajka” powstało w 2011r. i znajduje się w miejscowości Garnek w powiecie częstochowskim. Prowadzone jest przez Państwa Elżbietę i Mirosława Ślęzak, którzy prowadzą produkcję rolniczą na 30 ha. W gospodarstwie prowadzona jest ekologiczna produkcja roślinna. Dodatkowo prowadzona jest […] [+]

Gospodarstwo „Jurajski Koziołek”

17 listopada 2021
Gospodarstwo „Jurajski Koziołek” powstało w 2017 roku i zrodziło się pierwotnie z hobby, które szybko ewoluowało i przerodziło się w nowy pomysł na życie, w nowy sposób na zarabianie. Znajduje się w miejscowości Jastrząb w Gminie Poraj nad rzeką Wartą […] [+]

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku- Białej

21 października 2021
Warsztaty Szkolne pełnią ważną rolę w wychowaniu i kształceniu zawodowym młodzieży, są dopełnieniem Szkoły Ogrodniczej, jednostką dydaktyczną. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w  zawodach ogrodniczych odbywają się na terenie warsztatów, szkoły i terenach przyległych. Kształt warsztatów zmieniał się, dostosowywał się […] [+]

Ekologiczne gospodarstwo EKOFARM -Czaniec

21 października 2021
Gospodarstwo przez wiele lat prowadzone było przez Panią Marię Sordyl. Natomiast obecnym właścicielem jest Pani Barbara Sordyl-Lipnicka, która kontynuuje prowadzenie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego posiadającego ponad dwudziestoletnią tradycję. Pierwszy atest producenta zdrowej żywności uzyskano w 1996 roku, a Gospodarzom przyświeca idea […] [+]

Pole Dydaktyczno- Doświadczalne ŚODR Częstochowa O/ Mikołów

24 września 2021
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie O/ Mikołów posiada Pole Dydaktyczno- Doświadczalne, gdzie prowadzone jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR). PDOiR jest ogólnokrajowym systemem badania wartości gospodarczej odmian. System ten tworzą doświadczenia ścisłe, które mają na celu uzyskanie informacji […] [+]

Adres

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Kontakt

+48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

© 2023
Wdrożenie: Solmedia.pl